Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Vedení ZO OSD

Vedení ZO OSD

Předsedou Základní organizace Odborového svazu dopravy při DPMB je Libor Weinstein, který tuto funkci zastává jako uvolněný funkcionář.  Dalším uvolněným pracovníkem je první místopředseda ZO OSD, kterým je Ing. Jaromír Ticháček. 

Funkci hospodáře ZO OSD zastává Martin Bušek.