Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Stanovy ZO OSD

Stanovy ZO OSD

V současné době platí stanovy Odborového svazu dopravy schválené na sněmu OSD dne 22.3.2018. Tyto stanovy naleznete v příloze.