Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Náborový příspěvek za získání nového člena

Náborový příspěvek za získání nového člena

Ve spolupráci s odborovou centrálou v Praze nabízíme naším členům možnost získat příspěvek za získání nového člena do naší odborové organizace.

Oslovte své kolegy na pracovišti, rozšiřte naše řady!

Síla kolektivu může ovlivnit a zlepšit řadu věcí pro nás všechny! Nyní máte navíc k mnoha výhodám, které Vám přináší členství v odborové organizaci, možnost získat i finanční příspěvek.

Pravidla akce na získání nových členů

Kdo může doporučit nového člena?

  • každý člen naší základní odborové organizace
  • doporučující člen musí být sám členem naší odborové organizace minimálně 1 rok
  • finanční dar obdrží pouze doporučující člen.


Jaká je výše finančního daru a kdy bude vyplacen?

  • 500 Kč po 1 roce členství doporučeného člena do 30 let věku.
  • 1 000 Kč po 1 roce členství doporučeného člena nad do 30 let věku.
  • Dalších 500 Kč bude vyplaceno po třetím roce členství, již bez rozdílu věku.


Nárok na vyplacení částky vzniká pouze v případě pokud je jméno a osobní číslo doporučujícího člena čitelně uvedeno na přihlášce nového člena v kolonce "Člena doporučil".