Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Kolektivní vyjednávání 2019 - 2020

Kolektivní vyjednávání 2019 - 2020

V současné době probíhá kolektivní vyjednávání, o kterém Vás informujeme v následujícím textu.

Podle platné Kolektivní smlouvy bude od 1.května navýšení tarifních mezd a objemů smluvních mezd o 3 %, zároveň budou vydávány stravenky všem.


26.3.2020

Generální ředitel oznámil odborovým organizacím dopisem ze dne 26.3.2020 přerušení kolektivního vyjednávání z důvodu koronavirové epidemie, a to do odvolání.


8.4.2020

Předsedové odborových organizací odpověděli dopisem ze dne 8.4.2020, kde navrhují přerušení ke konkrétnímu datu, případné další prodloužení pouze po dohodě obou stran.


21.4.2020

Odpověď GŘ přišla dne 21.4.2020 a stále trvá na jednostranném přerušení kolektivního vyjednávání bez časového omezení. Tento jednostranný postup nemá oporu v žádném právním předpisu a proto je podle našeho názoru neplatný. Odborové organizace chystají společnou reakci na toto vyjádření vedení DPMB.


21.5.2020

Dne 21.5.2020 na jednaní odborových organizací s generálním ředitelem bylo oznámeno generálnímu řediteli odborovými organizacemi že nesouhlasí s návrhem DPMB ze dne 21.4.2020 na ukončení letošního kolektivního vyjednávání, dokud odborové organizace neobdrží přesné ekonomické informace o hospodaření DPMB za období Leden - Kveten 2020. Tato informace je pro odborové organizace nezbytná aby vyjednávaní mohlo probíhat na základě přesných informaci. Na tyto informace mají odbory nárok podle zákoníku práce i platné kolektivní smlouvy..


O dalším postupu vás budeme včas informovat.