Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Adresa kanceláře ZO OSD Brno

Adresa kanceláře ZO OSD Brno

Vážení členové a obchodní partneři,

kancelář naší základní organizace se nachází na adrese Mendlovo náměstí 616/19 (2 patro).