Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
2. místopředseda

2. místopředseda

Petr Knespl

xxx

Co se mi líbí na dopravním podniku?

xxx

Co se mi nelíbí na dopravním podniku?

xxx

Co bych do budoucna rád změnil?

xxx