Odkazy

Dopravní podnik města Brna, a.s.: www.dpmb.cz

Odborový svaz dopravy České republiky: www.osdopravy.cz

 Českomoravská konfederace odborových svazů: www.cmkos.cz

Časopis SONDY: www.e-sondy.cz

 Poradenství pro ochranu Vašich práv: www.odbory-online.cz

 ZO OSD Praha Motol: www.zoosdmotol.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

Lázně Slatinice - www.lazneslatinice.cz

Čeladenka horský hotel Čeladná - www.celadenka.cz