Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva mezi vedením Dopravního podniku města Brna, a.s. a zaměstnanci byla podepsána 17. května 2019 s účinností od 1. května 2019.

Plné znění kolektivní smlouvy 1.5.2019 - 30.4.2021

 Přílohy:

Tabulka tarifních sazeb platná od 1.5.2019

Zásady ostatních sociálních nákladů

Mzdový řád ( příloha 1 , příloha 2 )

Oděvní řád

Stravovací řád ( Provozní doba v kantýnách )

Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění