Stanovy OSD

Dne 13.10.2016 byly na sedmém sjezdu OSD v Praze schváleny následující stanovy:

Stanovy OSD