Správný postup při hlášení škody

Správný postup hlášení škody zaměstnance DPMB:

1. Při vzniku škody (např. při zaviněné nehodě atd.) máte právo být u prohlídky havarovaného vozu a při odhadu škod. Pokud nemůžete, toto právo přechází na zástupce odborové organizace, jejímž jste členem.

2. Zápis o škodě podepisujte u technika střediska jen po pečlivém prostudování všech materiálů. Pokud se vyskytnou jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte svou odborovou organizaci. Máte právo být přítomni projednávání Vaší záležitosti na závodním výboru OSD.

3. Po obdržení faktury a dalších dokladů o škodní události se neprodleně osobně dostavte na Mendlovo náměstí 19 do sídla OSD, kde s Vámi bude sepsán protokol na pojišťovnu. Všechno ostatní už za Vás zařídíme.

4. Pojišťovna by měla zhruba do 60 dní Vaši pojistnou událost uzavřít. Tuto skutečnost Vám oznámí dopisem, který zároveň posílá i do sídla OSD. Pokud se tak nestane, kontaktujte OSD kvůli dalšímu postupu. 

5. Promlčecí doba u škodní události je 3 roky od jejího vzniku. Po uplynutí této doby se vystavujete riziku neproplacení faktury ze strany pojišťovny a tomu, že celou škodu zaplatíte sami.